Kalimah Parentah

Kalimah Parentah

Kalimah parentah nyaeta kalimah nu nitah ka nu diajak nyarita pikeun ngalakukeun hiji pagawean.
(Kalimat perintah yaitu kalimat yang memerintah kepada yang diajak berbicara untuk melakukan suatu pekerjaan.)

Contoh kalimah parentah:

  1. Din, pangnyokotkeun sapiring sampeu goreng di dapur!
    (Din, ambilkan sepiring singkong goreng di dapur!)
  2. Bawakeun cai sagalon, jang!
    (Bawakan air segalon, jang!)
Lapak Kujang Bogor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *