Category: NYUNDA

Belajar bahasa daerah jawab barat yaitu bahasa Sunda

0

Kalimah Paribasa

Kalimah Paribasa nyaéta babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup, ngawangun omongan (runtuyan kalimah) anu geus...