Category: Basa Sunda

0

Kalimah Paribasa

Kalimah Paribasa nyaéta babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup, ngawangun omongan (runtuyan kalimah) anu geus puguh eunteup seureuhna (sistematika), geus puguh surupanana, geus tangtu pok-pokanna. (Kalimat Pariabasa yaitu perbandingan yang jadi lambang perlakuan hidup,...

0

Pakeman Basa

Pakeman Basa disebut ogé Idiom, asalna tina bahasa Yunani Idios, anu ngandung harti “ has, mandiri, husus, pribadi”. Dina basa sunda Pakeman basa nyaéta wangun basa anu husus tur mandiri sarta ngandung harti anu...