Category: Nyunda

0

Kalimah Cacandraan

Kalimah Cacandraan nyaeta caritaan karuhun nu ngagambarkeun kaayaan nagara jaga atawa dina jaman anu kasorang (panataan kana pasipatan tempat anu dibalibirkeun). (Kalimat Cacandraan yaitu cerita masa lampau yang menggambarkan keadaan negara atau di zaman...

0

Kalimah Babasan

Kalimah Babasan nyaéta pakeman basa anu geus matok, boh ungkarana boh hartina. Babasan ungkarana pondok, umumna ngan diwangun ku dua kecap, sarta ngandung harti injeuman. (Ungkapan adalah pakeman basa yang sudah terpatok, baik itu...