Hal-hal Anu Kudu Pisan Diestuningkeun Pikeun Anu Rek Marudik Make Motor

Upamai dek boboroan siyam, pastina aya hiji rutinitas baraya, nyaeta mudik. Nah, Pikeun baraya anu dek marudik make motor, aya bara hal dihandap ieu kudu pisan diestuningkeun, nyaeta:
 1. Kudu boga motor sorangan, sabab mun anu tukang ojeg, da tukang ojeg oge marudik lebaran mah.
 2. Pariksa rem dina kondisi hade. Ulah nepika di jalan ngerem make sapatu atanami sendal jepit.
 3. Lampu oge kudu harurung, jadi teu kudu nyaangan jalan make patromak, hadeuh sugan teh dek ngaronda kaliling.
 4. Rante oge kudu dipariksa, bisi aya nu maling komo deui dipake tawuran ku barudak. Ma’lum kiwari teh keur musim tawuran.
 5. Spion tah kahade poho. Pan lumayan keur ngeunteung di jalan sangkan tetep PeDe.
 6. SIM kudu boga. Apal kana SIM kan?. Eta Surat Ijin Mengemudi. Kamari mah kajadian si Udin mah aya-aya wae pas dipegat pulisi, ditanya SIM. Eh, malah ngabongkar Hape bari nyarita “Bade SIM hiji atanapi SIM dua, Pak? Hape Abdi mah Dual SIM”
 7. Surat- surat motor kudu dibawa. Ulah sok pinter ngarayu pulisi “Pak Surat motor teu kacandak, kumaha upami urang ngadamel surat nikah?”
 8. Kudu make Helm SNI. Najan gawe diproyek, helmna tos SNI anu helm karoneng mah tong dipake.
 9. Barang- barang nu simpel nu dibawa. Sabangsan meja, kasur, asbak, lomari, raket reungit mah teu kudu.
 10. Tong gancang teuing. 40-70km/jam cukup. Ulah kekebutan nepika 150km/jam, bisi nepi ka imah gancang teuing. Komo mun hilap mah, bisa-bisa malah mudik ka imah batur.
 11. Tapi tong santai teuing, 10km/jam upami teubih mudikna. Bisa-bisa lebaran haji kakarak nepi atuh.
 12. Salila di jalan tong sok lebay, biasa wae mawa motor na. Tong make lepas tangan sagala. Komo deui bari jeung ngangkat- ngangkat ban hareup mah, atawa nangtung dina jok motor bari puputeran jiga Satria Baja Hitam. Da ieu teh mudik sanes freestyle.
Mugi salamet di perjalanan. Salam Baktos ka Kulawargi Wilujeng Boboran Siyam.

You may also like...