Tagged: bahasa sunda

0

Kecap Kapamalian

Kecap Kapamalian sok dihartikeun larangan karuhun atawa larangan sepuh urang anu maksudna teu menang ngalakukeun hiji pagawéan lantaran sok aya matakna. (Kecap Kapamalian suka diartikan larangan tertua atau larangan orang sepuh yang maksudnya tidak...

0

Kecap Uga

Kecap uga katelah hiji omongan anu eusina mangrupa ramalan yén dina hiji waktu bakal aya kajadian boh nu pikagumbiraeun boh nu pikasusaheun. (Kecap Uga disebut satu pembicaraan yang isinya berupa ramalan yang di satu...