Tagged: kecap kapamalian

0

Kecap Kapamalian

Kecap Kapamalian sok dihartikeun larangan karuhun atawa larangan sepuh urang anu maksudna teu menang ngalakukeun hiji pagawéan lantaran sok aya matakna. (Kecap Kapamalian suka diartikan larangan tertua atau larangan orang sepuh yang maksudnya tidak...